Akty notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu testamentu?

Spisanie testamentu służy oddaniu zgromadzonego majątku po śmierci. Testament to dokument, w którym wymienia się takie osoby, jakie otrzymają spadek. Żeby dokument był pełnoprawny musi wypełnić parę wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz spisać go osobiście przy pełnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w dniu otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innym przypadku oddanie majątku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Według prawa spadkodawca ma prawo spisać testament w kilku formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane konkretne wytyczne.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi spisać pełen dokument własnoręcznie oraz uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Tak samo ważne jest, żeby z zapisu jasno dało się wnioskować, komu przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony między kilkoma osobami. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zwykle jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są z reguły podważane, kiedy dochodzi do kłótni pomiędzy spadkobiercami. Sporządzenie testamentu u notariusza daje pewność, że dokument będzie prawidłowy . Spisuje się go w obecności 2 świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz składają podpisy poświadczające sporządzenie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje szczególne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przekazany w jednoczesnej obecności trzech świadków oraz musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament stanie się nieobowiązujący jeżeli spadkodawca przygotuje go pod przymusem albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie zostanie sporządzony świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament określa wolę tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać zapisany np. wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko podejrzewa, że spadkodawca spisuje go pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza podstawową zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy też inne korzyści wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki obecności notariusza przygotowanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a dodatkowo jego treści będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego nie będzie łatwy do podważenia w razie kłótni pomiędzy spadkobiercami oraz innymi osobami, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie akty notarialne spisane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet jeżeli odpis się zniszczy albo zgubi, bez większych trudności można odebrać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, gdzie są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba w ogóle sporządziła testament jest niejawna do końca jej życia. Rejestr pomaga znaleźć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem będzie ten przygotowany jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest spisanie nowego. W najnowszym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się odwołanie poprzedniego. Jeżeli nie będzie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.