Kancelaria notarialna – na kogo postawić

Serwis klimatyzacji i wentylacji
Pływanie niemowląt, aqua fitness i wiele więcej – możliwości jest bez liku
Styczeń 25, 2018
Ocieplanie pianką PUR drewna
Ocieplanie pianką PUR – uniwersalne zastosowanie
Styczeń 31, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W kraju nad Wisłą bycie notariuszem należy do bardzo prestiżowych zawodów, albowiem bynajmniej nie jest tylko – jak to się potocznie mówi – personą, której mogą zaufać inni ludzie, ale także kimś, kto idealnie rozeznaje się w skomplikowanych paragrafach. Przedstawiciel notarialny powinien dbać o interesy swoich Klientów i dbać o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Pierwsze zapytanie – które problemy możemy powierzyć notariuszowi i ile trzeba będzie zapłacić? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał pojawić się w XII stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z ery Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty oglądały światło dzienne nieustannie po 1309 r. Notariat polski rozrastał się zwłaszcza w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami negocjacje obligujące do przygotowania rzetelnych dokumentów oraz innych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat znacząco rozkwitł, a kluczową rolę odgrywał także gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło 15 lat zanim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, ale II wojna światowa i czasy powojenne konkretnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, m.in. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie nad Wisłą mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz priorytetowo, dba o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i m.in. z tego powodu w swojej pracy powinien kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to przy okazji powiernik, któremu Partnerzy przekazują ich tajemnice oraz kłopotliwe sprawy i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, ale opłaca się wybadać, czy notariusz, któremu zamierzamy przekazać ważne dla nas sprawy, ma regularnie poszerzaną, specjalistyczną wiedzę. Upewnijmy się równolegle, czy kancelaria notarialna zapewnia nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez większych obaw umieścimy ważne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – które dokumenty będą niezbędne i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Bez tego się nie obejdziemy, albowiem przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej dokumentów musi do notariusza przesłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to dosyć krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument tożsamości, NIP i czasem również poświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najważniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, aby były one czytelne i przyswajalne dla analizowanych stron. Dopilnowanie, żeby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.