Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medyczny, czy estetyczny?
Marzec 20, 2017
Escape room - Escape room Toruń - Dom Kłódek Toruń
Masz tylko godzinę, aby znaleźć klucz!
Marzec 25, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz to zawód wymagający precyzji i ogromnej znajomości prawa. Podstawowym zadaniem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, jak i przeciwdziałanie tworzeniu konfliktów na tle rozmaitych czynności prawnych. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych zadań jak spisywanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak na przykład przechowywanie dokumentów o dużej wartości. Większość z nas prawdopodobnie uważa, że kancelaria notarialna to biuro z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którym przesiaduje biegła Pani Notariusz. Teraz taki wizerunek biura notarialnego jest już przeszłością, bowiem co raz większa ilość notariuszy dokonuje czynności notarialnych na laptopach, trzymając wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. Istotnie, notariusze to bardzo nowocześni pracownicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak na przykład kupno mieszkania.

W dalszej części artykułu opowiemy tobie jakie funkcje wykonuje każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz zwany był regentem. Osoba ta zobowiązana była do wykonywania władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Oczywiście teraz notariusze zajmują się czymś całkowicie odmiennym, jednak pewna grupa ich działań jest jednoznacznie powiązana z działalnością państwa. Chociażby sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących nabycie własności określonej działki.

Co trzeba dokonać, by stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to dosyć zawiły proces, chociaż co rocznie dużo osób otrzymuje promocję na to stanowisko. Każdy kto marzy o tym by zostać urzędnikiem notarialnym musi na początku odbyć studia na kierunku prawo. Następnym wymogiem jest skończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się oficjalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po ukończonej aplikacji, właściwa osoba zostaje mianowana notariuszem przez właściwego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób myśli, urzędnikami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zespołu uprawnień publicznych, między innymi z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działalności notariusza jest wyszczególniony w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Warto zaznaczyć, że zarobki notariusza są ustalone prawnie. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już stwierdziliśmy działalność notariusza jest całkowicie wyszczególniona w ustawie prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie ma możliwość realizować innych czynności, niż te wyszczególnione w rzeczonej ustawie. Indeks zadań notariusza jest ścisły, zatem prosto jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się jednostki pełniące taki urząd.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt urzędowy, który może być stworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, ponieważ dokumentuje oświadczenie woli i jest dowodem na zrealizowanie konkretnych czynności prawnych. Poszczególne uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności określonych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się podczas rozwiązywania różnych sporów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu uwierzytelnia dokonanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest zatrudniany do napisania protokołu ogólnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest czynnością, którą wykonuje notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko dokumenty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w konkretnych aktach prawa.
  • Przygotowywanie wypisów dokumentów – wypis jest ogólnie powtórzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w taki sposób zaświadcza, że replika materiału jest spójna z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na prośbę Klienta jest zobligowany do stworzenia konkretnego aktu prawnego.

Jak za pewne zauważyliście działalność notariusza nie jest wcale taka prosta. To od jego osoby zależne jest pozytywne zakończenie konkretnej czynności prawnej. Ma na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego pracy jest przed wszystkim zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wyżej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniej ważnych zadań opisanych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.