Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to sprawy związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, powodują znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać pewnie czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą oraz kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zwykle skazani również starają się o wydanie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, w których osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.